Információk a szűrésről

Röntgenfelvételt 2019. április 1-e után azoktól az állatorvos kollégáinktól fogadunk el, akik a honlapunkon megtalálható együttműködési szerződést kitöltve visszaküldik a titkarsag@kisallatortopedia.hu email címre. 2019. június 30-ig átmeneti időszekot biztosítunk, vagyis minden megfelelő minőségű felvételt elbírálunk, de ha a beküldő kollégának nincs még szerződése, megkérjük, hogy szíveskedjen azt megkötni. A nem megfelelő minőségű, és rosszul beállított, vagy a szükséges dokumentumokkal nem, vagy nem megfelelően kiegészített felvételeket nem bíráljuk el. A minőségi és beállítási követelményekről a fenti, "Röntgenfelvétel követelményei" menüpontban lehet olvasni. A kívánt testtájékot a jobb oldali aloldalak közül kell majd kiválasztani. 
A beküldött felvételek bírálatát három tagú bizottság végzi. mindig a hónap utolsó csütörtöki napján. A bírálati napot megelőző hét péntekig beérkező felvételek kerülnek be a tárgyhavi bírálatba. Az adott hónapban ez után beérkező felvételeket csak a következő hónapban bíráljuk el. 

A hagyományosan, filmre készült röntgenfelvételek és a digitális felvételek CD-i a kísérőirattal, a bírálati díj befizetését igazoló fénymásolattal, a törzskönyv mindkét oldalának másolatával beküldhetők postai úton KIZÁRÓLAG

Magyar Kisállat Ortopédia Egyesület

1508 Budapest, Postafiók 93.

címre. Más postai címre érkező küldemények nem kerülnek bírálatra. 

A felvételek CD-n személyesen is leadhatók a FeliCaVet rendelő recepcióján. (1118 Budapest, Rétköz utca 16)

A digitális felvételek e-mailben is elküldhetők a titkarsag@kisallatortopedia.hu e-mail címre. A JPEG képeknek legalább 2 Mb-osaknak kell lenniük, de  a DICOM formátumú képek a kívánatosak. Ha a JPEG kép nem alkalmas bírálatra a bizottság bekéri a DICOM képet, ez a bírálat egy hónapos csúszásához vezet.  A többi iratot ez esetben szkennelt formában kérjük az e-mailhez csatolni.
Egy kutya egy adott ízületéről csak egy bírálat kérhető az állat élete során.

A bírálat díja 2019. április 1-től 6000.-Ft ízületenként (csípő, váll, könyök, LTV). Ez az összeg a tanúsítvány belföldi postázási díját is magában foglalja. Amennyiben külföldi címre kéri valaki a postázást, további 1000.-Ft befizetése szükséges a bírálati díjon felül. A bírálati díj befizethető sárga postai csekken (ezt itt lehet igényelni), vagy átutalható a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület 11600006-00000000-05626551 számú bankszámlájára. A befizetésből legyen azonosítható, hogy mely állat bírálati díja. Például ha a befizető nem azonos a bírálati kísérőiraton tulajdonosként megjelölt személlyel, a közlemény rovatban kérjük a kísérőiraton szereplő nevet feltüntetni.  Számlát kizárólag a befizető nevére van módunk kiállítani. Kérjük, ügyeljetek arra, hogy a tulajdonos helyes összeget fizessen be. Például csípő és könyökízületi szűrés esetén 2 X 6000 = 12000.- Ft-ot. Ezer forintot meg nem haladó túlfizetést nem tudunk visszautalni. 
A beküldött felvételek bírálatát három tagú bizottság végzi, mindig a hónap utolsó csütörtöki napján. A bírálati napot megelőző hét péntekjéig beérkező felvételek kerülnek be a tárgyhavi bírálatba. Az adott hónapban ez után beérkező felvételeket csak a következő hónapban bíráljuk el.
A tanúsítványokat a bírálatot követő 7 napon belül postázzuk a kísérőiraton megjelölt névre és címre! Ha más címre szeretnétek kérni a postázást, ezt kérjük, külön jelezzétek a kísérőiraton.
Egyesületünk postacíme:

1508 Budapest, Postafiók 93.

Kizárólag az erre a címre küldött küldemények kerülnek bírálatra!

Kérünk Benneteket, hogy a bírálat várható eredményét ne "előlegezzétek meg" az állattulajdonosok számára! Ez sok kellemetlenségtől óv meg mindenkit.

 

Felülbírálati lehetőség: amennyiben az állat tulajdonosa bírálat eredményét a bírálati lapon szereplő megállapítások ellenére sérelmesnek tartja, lehetősége van a minősítés felülbírálatát kérni. A felülbírálatot az Egyesület mindenkori elnöke egy személyben végzi el. A felülbírálat során a bizottság által megállapított minősítés helyben hagyható, vagy indokolt esetben javítható. A minősítés javítására abban az esetben van lehetőség, ha a tulajdonos megítélése szerint a bizottság a bírálata során nem megfelelően alkalmazta e honlapunkon is megtalálható minősítési kritériumokat, és ez bizonyságot nyer. A felülbírálati igényt a titkarsag@kisallatortopedia.hu címre írt kérelemben kell jelezni. A kérelemnek tartalmaznia kell az eredeti tanúsítvány számát, az állat tulajdonosának a nevét és az állat adatait. Ugyancsak el kell küldeni egy ismételt bírálati díj befizetéséről az igazolást, a közleménybe kérjük beírni: "felülbírálati díj" 
A felülbírálathoz csípőízület esetében két új felvételt kell beküldeni. Egy a korábbival megegyező, nyújtott pozícióban készítettet, és egy úgynevezett béka pozíciójú felvételt, amikoris a combcsontok kb. 90 fokos szöget zárjanak be a gerincoszloppal, mint a lenti felvételen látható. A minőséget tekintve a csípőízületi szűrésnél leírt követelmények az irányadók.

Könyökízület felülbírálati kérelem esetén csatolni kell egy maximálisan hajlított, és egy nyújtott oldalirányú röntgenfelvételt az erdetileg beküldött 90 fokos oldalirányú és A-P felvétel mellé.

A felülbírálatokhoz megkívánt plusz felvételek elkészíttetése az állatorvosnál díjköteles. A felülbírálati felvételek esetében a minőségi követelményeket kérjük fokozottan figyelembe venni, és csak ezeknek megfelelő felvételeket küldjünk felülbírálatra!