Szűrések

Általános tudnivalók
A Magyar kisállat Ortopédiai Egyesülethez bármely állatorvos küldhet felvételt bírálatra. A bírálat díja 5080.-Ft ízületenként (csípő, váll, könyök, LTV). Ez az összeg a tanúsítvány belföldi postázási díját is magában foglalja. Amennyiben külföldi címre kéri a postázást, további 1000.-Ft befizetése szükséges a bírálati díjon felül. A bírálati díj befizethető sárga postai csekken (ilyet a felvételt készítő állatorvosnál kaphat), vagy átutalhatja a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület 11600006-00000000-05626551 számú bankszámlájára. Bármely módot választja, a befizetésből legyen azonosítható, hogy mely állat bírálati díja, amit beküld. Például ha a befizető nem azonos a bírálati kísérőiraton tulajdonosként megjelölt személlyel, a közlemény rovatban kérjük tüntesse fel a kísérőiraton szereplő nevet. Kérjük, ügyeljen arra, hogy helyes összeget fizessen be. Például csípő és könyökízületi szűrés esetén 2 X 5080 = 10160.- Ft-ot. Ezer forintot meg nem haladó túlfizetést nem tudunk visszautalni. 
A beküldött felvételek bírálatát három tagú bizottság végzi. mindig a hónap utolsó csütörtöki napján. A bírálati napot megelőző keddig beérkező felvételek kerülnek be a tárgyhavi bírálatba. Az adott hónapban ez után beérkező felvételeket csak a következő hónapban bíráljuk el. A bírálat során bírálati lapot vezetünk, ennek alapján kerül megállapításra a végső minősítés, ami a tanúsítványra kerül.
A tanúsítványokat a bírálatot követő 7 napon belül postázzuk a kísérőiraton megjelölt névre és címre! Ha más címre szeretné kérni a postázást, ezt kérjük, külön jelezze a kísérőiraton.

Egyesületünk postacíme:

1508 Budapest, Postafiók 93.

A felső menüsorból kiválaszthatja a kívánt ízületet további információkért.

Kérjük olvassa el az "Állatorvosoknak" menüpontban is a szűrésről szóló információkat

Felülbírálati lehetőség: amennyiben Ön a bírálat eredményét a bírálati lapon szereplő megállapítások ellenére sérelmesnek tartja, lehetősége van a minősítés felülbírálatát kérni. A felülbírálatot az Egyesület mindenkori elnöke egy személyben végzi el. A felülbírálat során a bizottság által megállapított minősítés helyben hagyható, vagy indokolt esetben javítható. A minősítés javítására abban az esetben van lehetőség, ha az Ön megítélése szerint a bizottság a bírálata során nem megfelelően alkalmazta e honlapunkon is megtalálható minősítési kritériumokat, és ez bizonyságot nyer. A felülbírálati igényt a kisallatortopedia@gmail.com címre írt kérelemben kell jelezni. A kérelemnek tartalmaznia kell az eredeti tanúsítvány számát, az állat tulajdonosának a nevét és az állat adatait. Ugyancsak el kell küldeni egy ismételt bírálati díj befizetéséről az igazolást, a közleménybe kérjük beírni: "felülbírálati díj"