Térdizület (Patellaficam)

I. Anatómiai alapfogalmak

A térdkalácsficam szempontjából az alábbiak áttekintése szükséges. A térdkalács a négyfejű combizom / m. quadriceps femoris/ íncsontja, mely izom részben a csípőcsontról részben a combcsont proximalis végéről ered, négy része distalisan egyesül és a tuberositas tibiaen tapad meg. A patellát az erős végín / lig. rectum patellae/ foglalja magába, ami a combcsont distalis végén cranialisan helyeződő árokban /sulcus patellae/ siklik át. A fenti képletek egészséges állaton egy egyenest alkotnak- ez az extenziós tengely, ami egybe esik a végtag hossztengelyével is. A patellát az árkában a lateralis és medialis retinaculum rögzíti, amit a térdkalácsot a m. gastrocnemius íncsontjához térő femoropatellaris szalagok, a térdpólyába /fascia genus/ térő izomtapadások /m. sartorius, m. biceps femoris stb./ és a térdízület rostos ízületi tokja alkotnak. 

II. Mi is a patellaficam?

A térdkalács ficama traumás behatásra is kialakulhat, ha az egyik oldali retinaculum sérül, és a patella az ellenkező oldalra kitér az árkából. Az esetek döntő részében azonban, az egyed növekedése során kialakuló anatómiai deformitások miatt, traumás behatás nélkül jön létre, hátterében döntően örökletes okok rejlenek. Attól függően, hogy a végtag deformitások hatására az extenziós tengely melyik irányba tér el a végtag tengelyétől, és így a térdkalács melyik oldalra tér ki árkából, lateralis és medialis patellaficamról beszélünk.
Az örökletes jellegből következően itt is megfigyelhetők fajtadiszpozíciók. Általánosságban elmondható, hogy a lateralis ficam ritkább, megjelenése döntően közép- és nagytestű fajtákon jellemző. A medialis patellaficam ugyanakkor relatíve gyakori elváltozás, tipikusan a kistestű, miniatűr fajták sajátossága. Az utóbbi időkben azonban, nem ritka lelet a közepes testméretű terrier fajtákon is /bull, staffordshire, stb/.

III. A patellaficam okai

A térdkalácsficam hátterében az esetek döntő részében azok az örökletes alapon kialakuló anatómiai eltérések állnak, melyek hatására a végtagtengely és az extenziós tengely nem esik egybe.

Medialis patellaficam esetén

 • A combnyak szögellési rendellenességei /retroverziója, és/vagy alacsony inklinációs szöge- coxa vara/
 • A femur distalis végének lateralis torziója ill. görbülete
 • A medialis femur condylus hipopláziája
 • Sekély patellaárok
 • A tuberositas tibiae rendellenes helyeződése
 • A tibia proximalis részének medialis görbülete
 • A tibia proximalis részének medialis rotációja

A fenti deviációk mellett gyakorta tapasztalható a tibia medialis irányú rotálhatósága a femurhoz képest, mely a lig. rectum patellae medialis elhúzásával hozza létre a ficamot. A lateralis ficam esetében az eltérések ellentétesek

 • A combnyak fokozott anteverziója és nyitott szögellése /coxa valga/
 • A femur distalis végének medialis torziója és görbülete
 • Sekély patellaárok
 • A tuberositas tibiae lateralis deviációja
 • A tibia proximalis részének lateralis torziója és görbülete
 • A tibia lateralis rotációs mozgása

IV. A patellaficamok osztályozása

A tünetek alapján Putnam és Singleton szerint az alábbi 4 súlyossági fokba sorolhatjuk a medialis patellaficamokat:

Elsőfok

 • Intermittáló sántaság
 • A patella nyújtott térdnél könnyen ficamítható, de elengedve spontán reponálódik
 • A tibia rotációja ill. a tuberositas tibiae deviációja minimális

Másodfok

 • A patella gyakran hagyja el a helyét, de könnyen reponálható
 • A tibia akár 30 fokos rotációban lehet
 • A tuberositas tibiae medialisan helyeződik
 • Enyhe torziós és szögeltérések a femuron és tibián

Harmadfok

 • A patella állandóan luxált, nehezen helyezhető vissza, elengedve rögtön reluxál
 • A tibia torziója és a tuberositas tibiae deviációja 30-60 fok közötti
 • A patellaárok sekély
 • Fokozottabb torziós és szögeltérések a femuron és tibián

Negyedfok

 • A patella permanensen luxált, nem reponálható
 • A tuberositas tibiae deviációja 60-90 fok
 • A patellaárok lapos, esetenként domború
 • Kifejezett torziós és szögeltérések a femuron és tibián
 • Az izomkontraktúrák miatt a térd nem nyújtható teljesen

A fenti eltérések zöme a gondos fizikális vizsgálattal feltérképezhető, és így az elváltozás súlyossága besorolható a négy fokozat valamelyikébe. A fentiek ellenére a térdkalács ficam szűrése még nem általánosan elfogadott más országokban sem. A téma ismertetését tájékoztató jellegűnek szánjuk.